تصویر برس پودر فوق العاده ارت دکو

برس پودر فوق العاده ارت دکو

مناسب برای پودرهای نرم وفشرده

۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال
اشتراک گذاری

این برس جذب فوق العاده پودر را با اجرای حرفه ای در هم می امیزد و موهای نرم و ریز آن ،پودر رابسهولت و سرعت روی صورت و قسمتهای انتخاب شده پخش کیکند و پایانی طبیعی و روشن را بهمراه دارد.