تصویر برس پودر فوق العاده ارت دکو

برس پودر فوق العاده ارت دکو

مناسب برای پودرهای نرم وفشرده

۴,۱۴۰,۰۰۰.۰۰ د.إ.‏
اشتراک گذاری

این برس جذب فوق العاده پودر را با اجرای حرفه ای در هم می امیزد و موهای نرم و ریز آن ،پودر رابسهولت و سرعت روی صورت و قسمتهای انتخاب شده پخش کیکند و پایانی طبیعی و روشن را بهمراه دارد.